Promedart Kurumsal

PROMEDART

PROMEDART, 2005 yıllında KOSGEB kuluçka firması olarak faaliyetlerine başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Sektöründe “karmaşık, canlı, geniş ölçekli ve kalite odaklı”, iş akışı yönetim sistemini kolaylaştırıcı yazılım geliştirmeyi hedeflemiştir. Yalnızca veri oluşturma, depolama, basit gruplama ve dağıtım odaklı yazılımların yerine bütünleşik ve yapay zekâ içeren sağlık sektörüne yönelik laboratuvar, hastane ve kan bankası yazılım sistemleri ile kullanıcılara yeni bir bakış açısı ve kolaylık kazandırmıştır.

Ardışık olarak Ortam Takip Sistemleri için yazılım geliştirilmiş. İnsan sağlığı ve ürün güvenliği açısından hassas noktaların takibinde ve denetiminde kullanıcılara yeni çözümler sunmuştur. Yine Sağlık Sektöründe yönetim, eğitim, konsültasyon ve bilgi paylaşımı konularında Uzaktan Eğitim-Konferans Yazılımı geliştirilerek hizmete sunulmuştur.

BGYS Politikası
• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

• Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.  

• Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik şirket sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini en aza indirecek yetkinliğe sahip olmak

• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.• Tüm personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, Süreçler vb. konularda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri vermek.  Bu eğitim belirli periyotlarda tekrarlamak

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulama, denetim, düzeltici faaliyet sonuçlarını göz önünde bulundurarak, sistemi sürekli iyileştirmek.

•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini firma bünyesindeki diğer yönetim sistemleriyle birlikte bütünleşik olarak yürütmek• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için çalışmalar yapmak.

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğine yönelik çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluğun bilincinde çalışmaları sürdürmek

• Faaliyet kapsamında kullanılacak ürünlerin çevreye duyarlı ve dönüştürülen ürünlerin kullanımına özen göstermek

• Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak

PROMEDART AR-GE MİSYONU

Çözüm üretme noktasında ‘kurumsal/kişisel’ ihtiyaçları esas alarak bilgi işlem teknolojilerine yönelik, katma değeri yüksek ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesidir.

PROMEDART VİZYONU

Enformasyon teknolojileri ve uygulamaları alanında ülkemizi, Dünyada uygulanan yeni çözümler ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Araştırma geliştirme faaliyetlerimizi ara vermeksizin sürdürerek bu alanda ilk - yeni hizmet ve ürünlerle ulusal ve uluslararası kullanıcıları tanıştırmak, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ ve Veri Madenciliği uygulamalarını devreye koyarak insan zekâsının “muhakeme, karara varma, deneyimler ile öğrenme ve daha pek çok yeterliliğini” sunmaya odaklanıyoruz.

Hasta takip odaklı geleneksel hastane ve laboratuvar yazılımları, hastaların tıbbi geçmişlerini izlemeyi ve yönetmeyi gerçekleştirmektedir. Mevcut sistemlere katkımız, yapay zekâ uygulaması ile hekimlerin veya hemşirelerin karar süreçlerine destek olarak tıbbi hataların oluşmasını ve gecikmeleri önlemektir.

SERTİFİKALAR

Güvenlik

ISO 20000-1:2011

st1jpg

ISO 27001:2013

st1jpg

Yazılım

TS ISO/IEC 15504

st3jpg

Ortak Kriterler

ISO 15408

ıso 15408 promedart

PROMEDART Yazılım Ürünleri

Kuruma özgü yaklaşım: Kurumun niteliğine ve ihtiyacına uygun paketler

 • Hastane İşletim Sistemi (Bütünleştirilmiş Paket)
 • Laboratuvar İşletim Sistemi
 • Kan ve Doku Bankası Yazılım Sistemi
 • e-Learning Sistemi
 • Ortam (iklimlendirme) takip sistemi

Uygulayıcıları yönlendirebilir sistem : Akıllı yazılım

 

 • Muayene raporları ve laboratuvar sonuçlarına göre hastalık teşhisinde uygulayıcıları yönlendirme
 • Otomasyon sistemlerin güvenirliğini kalite denetim ve takip sistemi ile belirleme, kayıt etme ve zamanında müdahale imkanı
  • Alarmlar ile kullanıcıyı uyarma,
  • Raporlama
  • Arşiv