i-LIS LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ

i-LIS LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ

i-LIS ile ULAŞAMAYACAĞINIZ NOKTA KALMASIN

Hastane ve Laboratuvarlara hizmet veren merkez laboratuvarlar için özel olarak geliştirdiğimiz Laboratuvar Bilgi Sistemi.

Önceden hazırlanıp bastırılan ve müşterilere dağıtılan barkodlarla takip imkanı.

Her bir işi tek barkod numarasıyla takip imkanı.

Birçok filtreleme ve alternatif yollarla işinizi ve hizmetinizi kolaylaştırır.

Uzaktan erişim seçeneğiyle, müşterileriniz ve siz, programa dünyanın heryerinden internet üzerinden kolayca bağlanıp kullanabilirsiniz.

Laboratuvarcılıkta Yapay Zeka :

 • Patolojik çıkan sonuçlarda, testin patolojik çıkmasına sebep olabilecek nedenleri size bildirerek pozisyon almanıza yardımcı olur.
 • Patolojik çıkan sonuçlara göre size olası hastalıkları bildirir ve hastalıklarla ilgili size çok detaylı bilgiler verir.

Program Girişi

 • Teknoloji : Microsoft .Net C# & MySQL / MsSQL
 • Server bağlantısı için, WCF (Windows Comm. Foundation) kullanılmıştır. Bu özellikle, internet üzerinden, programı her yerden kullanabilirsiniz.
 • Kullanıcı / şifre girildikten sonra Yetkilere göre ayarlanmış menü seçenekleri kullanıcıların karşısına gelir.
 • Program kurulumu, internet sayfalarından kolayca yapılır. Program, güncellemeleri otomatik algılayıp yükler.
 • Ekranlar: Türkçe, Azerice, Rusça ve İngilizce dillerinde kullanılabilir
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde raporlar yazdırılabilir
 • Patojen çıkmış testlerin neden patojen çıkmış olabileceği bilgisi detaylı verilir

İstek Girişi

 • Hasta İsteklerinin (Testlerin) Giriş / Güncelleme / İptal işlemleri
 • Kurum / Müşteri bazında istek girişi
  istenen miktarda biyokimya, mikrobiyoloji test isteği aynı anda yapılabilir.
 • Testlerin normal değerlerini etkileyen veya diğer test sonuçların hesaplanması için kullanılacak bilgiler ayrı bir alanda girilir (örnek hacmi, boy, kilo, hamilelik vb)
 • Testlerle ilgili ek bilgiler anında kullanıcı tarafından görünür.
 • Kullanıcının / kurumun gireceği notlar, kabul ve diğer aşamalarda ilgili kişiler tarafından görünür.
 • İstek girişi sırasında, hasta bilgileri tanımlama (aynı gün içinde güncelleyebilme)
 • Tarama girişleri için test taşıma (hastadan hastaya geçişlerde test sabitleme)
 • Önceden hazırlanmış test panellerinden hızlı hazır test girişi (farklı kurumlara farklı panel tanımlama imkânı)
 • Yapılan / çalışılan test sayılarına göre Sık Kullanılan test bilgileri
 • Giriş bölümlerine göre test seçme imkânı
 • Farklı materyallerde çalışlan testlerde materyal seçimi
 • Girişi yapılmış test sayısı
 • Acil bilgisi ve istenen saati belirtme imkânı

İstek Takibi

 • İsteği yeni yapılmış, devam eden ve raporlanmış tüm istekler aynı ekrandan takip
 • Rapor / Giriş tarihi, Test, Kurum, Hasta Bilgisi, İstek no'ya göre filtreleme yapılabilir.
 • İsteklerin durumuna göre veya aciliyetine göre veya içinde patolojik sonuç olanlara görede ayrım yapılabilir.
 • Tamamlanmış ama henüz raporlanmamış işler filtrelenip topluca raporları yazılabilir
 • Kurum içinde ve kurum dışında yapılan raporlamaların statüleri ayrı ayrı takip edilir.
 • Raporu yazılan istekler Raporlandı olarak işaretlenir / Raporu yazmadan raporlandı durumuna geçirme
 • İstek takibinden, iş güncelleme, sonuç girişine, medikal onay ve kısmi raporlama ekranlarına geçiş
 • İş Listesi / Transport Raporu basımı
 • E-mail ile rapor yollama
 • Renklerle işlerin durumunun ayrımı
 • Tamamen iptal edilmiş işlerin takibi
 • Zamanlayıcı ayarlayarak otomatik ekran tazeleme
 • Takip ekranından istenirse, işlerin içerisindeki notlara bakma
 • Kısmen kabul edilmiş işlerin takibi
 • Bekletilen işlerin (yeni örnek isteme vb.) takibi
 • Kurum formatında ve müşteri formatında raporlama imkânı (Lab.lara hizmet veren merkez lab.lar için)

Örnek Kabul

 • Program her bir iş için tek bir barkod numarası üzerinden çalışır
 • Örnek kabul sırasında işin içinde gelmesi gereken bütün materyaller gösterilir. Bu materyallerde, hangi testlerin çalışılacağı, ve hangi alanlarda çalışacağı renkli olarak gösterilir.
 • Müşterilerin acil istekleri burada görünür ve ayrıca Rapor tarihleri istenirse buradan değiştirilir.
  İsteği yapanların girdiği notlar görünür ve kullanım sırasında teknisyen/uzmanları uyarmak için notlar girilebilir.
 • Örneklerde dikkat edilmesi gereken uyarılar
 • İstenen örnek için Barkod Yazdırma
 • Aynı cihazda farklı materyalların çalışması gerektiği durumlarda otomatik sonek (suffix) üretimi
 • Daha önce yeni örnek istenmiş hastalara, farklı bir referansla kabul yapılmaya çalışıldığında otomatik ikaz sistemi
 • Yeni örnek istenmiş hastaların, yeni gelen örneklerinin kabulünde, eski örnekle yeni örneğin karışmaması için otomatik sonek (suffix) üretimi ve testler için otomatik tekrar emri oluşturma

Sonuç Girişi

 • Raporlanması istenmeyen testler gizlenebilir
 • Onaylanması / Çalışılması istenmeyen testler bloklanabilir
 • Tekrar emri verilebilir, önceki çalışma aktifleştirilebilir
 • Tekrarlanmış testlerin sonuçları ayrı bir renkte aynı ekranda görünür
 • Girilen tüm notlar görülür ve ek yapılabilir
 • İstenilen uzunlukta sonuç/yorum girme imkânı
 • Şablon / hazır notlar kullanılabilir
 • Rapor için ayrıca yorum eklenebilir
 • Renklerle test sonuçlarının durumu anlaşılır (manuel girilmiş ve cihazdan gelen sonuçlar ayrımı için manuel sonuçlar renklendirilir)
 • Hasta için test daha önce çalışılmışsa son çalışılan sonuç aynı ekranda görünür
 • Mikrobiyoloji için antibiyogram girişi
 • Hastaya geçmişte yapılmış tüm testleri birlikte görme imkânı
 • Testlerle ve işle ilgili kullanım detayı (işi açan, sonucu giren, onay veren vb. kullanıcı bilgileri)
 • Patoloji, mikrobiyoloji vb. testlerinde, çalışmaların fotoğraflarının eklenebilmesi

Teknik Onay

 • Cihazlardan / Analizörlerden sonuçlar RS232 ile veya TCP / IP ile sisteme aktarılır
 • Hastanın daha önce çalışılmış test sonucu varsa, bu sonuçta görülerek ve gerekirse hastanın daha önceki tüm gelişlerindeki sonuçlar kontrol edilerek teknik onay verilir
 • Sistemdeki tüm notlar görülür ve ek yapılabilir
 • Onaylanmak istenmeyen test bloklanabilir
 • Tekrar emri girilebilir
 • Tekrar sonrası istenirse önceki sonuç aktiflenebilir
 • Otomatik çalışmayan ancak belirli bir dosya formatı olan cihazlar için dosyadan sonuçlar aktarılabilir
 • İş bazında veya toplu olarak onay verilebilir

Medikal Onay

 • Rapor tarihine, kuruma, teste veya onay alanına göre filtreleme yapıldıktan sonra onaylanabilecek tüm işler uzmanın karşısına gelir
 • En son çalışılmış test sonucu aynı ekranda gösterilir. Buradan gerektiğinde daha önce çalışılmış tüm sonuçlara gidilip bakılabilir
 • Tek tek seçerek veya tüm testlere onay verilebilir
 • Tekrarı yapılmış testler aynı ekranda görünür ve tekrar emri verilebilir
 • Raporlanmak istenmeyen testler gizlenebilir
 • Geçici olarak raporlanması engellenmek istenen testler bloklanabilir
 • Yeni örnek için işlem yapılabilir
 • Sonuç değiştirmek için Sonuç girişine geçiş yapılabilir
 • Testler gratis yapılabilir ya da istendiği kadar indirim yapılabilir

İş Listeleri

 • Bölümler / Departmanlar altında istendiği kadar iş listesi oluşturulur
 • Çalışılmış / Sonuçlanmış işler filtrelenebilir. Çalışılmış testlerin sonuçlarıda aynı ekranda görülür
 • Analizörlerde çalışılan, dışarı gönderilen veya manuel çalışılan testler için farklı formatlarda iş listesi  yazdırılabilir
 • Listelerde örnekler arşivlenmişse arşiv yerleri gösterilir
 • Query modunda çalışan analizörler için veya manuel çalışılan testler için, istenirse işler çalışıyor olarak   işaretlenebilir. Böylece henüz işleme tabi tutulmamış işler renklerinden kolayca anlaşılır
 • Dışarı gönderilen işler ayrıca gönderilecek kurum bazında filtrelenebilir
 • Henüz kabulü yapılmamış açıktaki işler takip edilebilir
 • Not girilmiş işler için aynı ekranda uyarı ve notu görme imkânı
 • Sadece istek yapılan teste göre filtreleme imkânı
 • Sonuç girişi yapılabilmesi için ve sonuçları kontrolü için sonuç ekranına geçiş

Arşiv

 • İstenen örnek türlerine göre arşiv grupları oluşturulup arşivleme yapılır
 • İstenen boyutlarda rack oluşturulabilir
 • İşin referansına / barkod numarasına göre arşiv yerleri sorgulanır
 • Süresi dolan imha edilecek racklar sorgulanıp boşaltılır

Test Arama

 • Kullanıcılar testlerle ilgili detaylara, istedikleri zaman, arama ekranından ulaşabilirler
 • Kalite kontrol sonuçlarını, standart sapmalarını ve levy-jennings grafiklerini görebilirler

Rapor Ekleri

 • Rapor eki olarak, testi isteyenlerin görmesi için, orijinal raporlar dosya / resim olarak eklenebilir
 • Çalışma sırasında çekilen fotoğraflar rapor eki olarak daha sonrası için saklanabilir ve takibi yapılabilir.
 • Patolojik veya mikrobiyolojik incelemeler sırasında çekilen resimler, orijinal raporlarda raporlanabilir