t-HIS HASTANE BİLGİ SİSTEMİ

t-HIS HASTANE BİLGİ SİSTEMİ

t-HIS ile ULAŞAMAYACAĞINIZ NOKTA KALMASIN

23 yıllık profesyonel birikim ile hayata getirdiğimiz Hastane Bilgi Sistemi (HBS/HIS) Laboratuvar Bilgi Sistemi(LBS/LIS) ile birlikte hizmetinizde.

Hastanenizin Maliyet Analizinimi yapamıyorsunuz? Karıınızı / Zararınızımı bulamıyorsunuz? İşte size çözüm!...

Muayenehane ve Klinikler için, alternativ yazılım / çözüm t-Klinik (Sağlık Net 2 uyumlu Muayenehane Programı). t-Klinik ve Gen-Klinik programlarımızla, hastalarınızın takibini yapabilirsiniz ve Sağlık Bakanlığına (Sağlık Net için) bildirimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Net için özel olarak hazırladığımız ve internet üzerinden çalışan (veriler firmamız bünyesindeki serverlarda saklanır) e-Klinik Bilgi Sistemi ile de hastalarınızın takibini yapabilirsiniz. Ücretsiz 4 aylık deneme sürümü için ve diğer detaylar için lütfen info@promedart.com adresine mail gönderebilirsiniz.

 

Hasta Kabul / Takibi

HASTA BİLGİLERİ / TANIMI
 • Her hasta için tek bir numara (her gelişinde ayrı bir numara ile takip)
 • WebCam vb. ile Hastanın Fotoğraf Çekimi
 • Tüm İşlemlerde İkaz için Hasta Notu
 • Birden çok tanımlanmış hastaları birleştirme
 • Bakmakla yükümlü olan kişi belirtilerek aile fertleri arasındaki bağlantı sağlanır
 • İstenen çeşit ve miktarda İndirim Grupları tanımlama ve hastalarla ilişkilendirme (Doktor, Doktor yakını vb)
HASTA KAYIT / TAKİP İŞLEMLERİ

 • Hızlı hasta tanımlama imkanı
 • Ayakta ve Yatan hastalar aynı yerde  takip edilir
 • Paket hastalar için yatış öncesi işlemlerinin takibi için Paket Hasta seçeneği
 • Hastaya, Anlaşmalı Kurumlara ve SGKya fatura kesme (3lü Fatura) imkanı
 • İşlem kaydedilmeden, Anlaşmalı Kurum Payları, Kamu Payı ve hastanın ödeyeceği paylar görülebilir,  formüller kullanılarak dağıtımlar yapılabilir.
 • İptal edilen işlemler istenirse anında görülebilir
 • Hasta Kontrol için gelecekse, kontrol için gün sayısı girilerek, hastanın kontrole geldiğinde hasta kabulde uyarı çıkması sağlanir.
 • İstenen sayıda türde tahsilat yapılabilir, ara ödeme alınabilir
 • Fiyatlama modülünden daha hasta kabulü yapılmadan fiyat teklifi hazırlanabilir
 • İstek bölümünden, İlaç ve Malzeme isteği yapılabilir
 • Tahsilatı yapılmış faturası kesilmiş hastayı hizmete açıp ilave hizmet ekleme
 • Yeni Doğan tanımlama / anneyle bağlantı kurma
 • Hastanın dosyasının takibi (Arşiv takibi)
 • Hasta kabul anında hastanın daha önceki tüm gelişlerini görme ve detaylarına erişme imkanı
 • Diyet İşlemleri
 • Manuel yapılan ödeme ve tahsilatların takibi
 • Anlaşmalı kurumlar vb için toplu fatura basımı ve Fatura takibi
 • Anlaşmalı kurumlar için excel’de provizyon formları tanımlama ve kullanma imkanı
 • Epikriz, Ameliyat Raporu...
 • Sonradan Paket hastası olan hastalar için önceki hizmetlerin paket süzgecinden geçirilmesi
 • Testler ve Radyolojik hizmetler istendiği gibi gruplanım paneller oluşturulur ve hızlı hizmet girişi imkanı sağlanır

RANDEVU / REZERVASYON SİSTEMİ

 • İstenirse servisler için bir doktor havuzu oluşturulabilir veya doğrudan doktor için randevu verilebilir.
 • Doktorun ameliyatı olduğu zaman otomatik randevu sistemine yansır
 • Odalar / yataklar için rezervasyon yapılabilir
 • Servislerde yapılacak ameliyatlar kullanılarak ameliyathaneler için rezervasyon yapılabilir
 • Randevu ile çalışacak cihazlar varsa bunlar tanımlanabilir ve randevu verilebilir

HİZMET GİRİŞ / TAHSİLAT İŞLEMLERİ

 • İşlem kaydedilmeden, Anlaşmalı Kurum Payları, Kamu Payı ve hastanın ödeyeceği paylar görülebilir
 • Ayakta/Yatan seçeneklerine göre Poliklinik veya Yatan Hastalara işlem yapılır
 • Testler istenen şekillerde gruplanarak yeni şablonlar oluşturulabilir, böylece test işlemleri girişi daha pratik olacaktır
 • İptal edilen işlemler, anında hizmet ekranında, iptal eden kişi bilgisi ile birlikte görülebilir
 • Dışarda yapılan hizmetler girilebilir.
 • Hizmet bazında doktor primi aldırmayabilirsiniz.
 • Bir hasta için İstenen çeşitlilik ve sayıda tahsilat yapılabilir. Dövizle ödeme yapılabilir.
 • Hasta Kontrol için gelecekse, kontrol için gün sayısı girilerek, hastanın kontrole geldiğinde hasta kabulde uyarı çıkması sağlanir.
 • Hasta ve Kurum Bazında henüz basılmamış faturalar istendiği zaman basılabilir / iptal edilebilir.
 • Seçim kolonu kullanılarak istenen hastaların faturaları basılır/iptal edilir. Daha sonra toplu fatura basımına imkan vermek için istenen hastalar fatura basımına hazır olarak işaretlenebilir
 • Anlaşmalı kurumlar için ayrıca indirim yapılabilir.
 • Doktorların primleri indirim dışı tutulabilir.

Laboratuar / Testler

 • Test ve Bileşenleri bazında test takibi
 • Mikrobiyoloji testleri ve antibiyogramları
 • Patoloji testleri
 • Tüplerin üzerine yapıştıralacak barkod basımından, örneklerin alımı, kabulü, analizörlerde çalışılıp sonuçların sisteme aktarılması aşamalarının tamamı otomatik
 • Analizörlerle gerçek zamanlı RS232 ve LAN bağlantısı ile bağlantı kurulur ve testler analizörlere otomatik yönledirilir ve sonuçlar sisteme otomatik aktarılır.
 • Yapay Zeka : Sistemdeki geniş bilgi alt yapısıyla, testlerin Patolojik çıkmasına sebep olabilecek nedenler kullanıcılara gösterilir ve bunların sorgulanması sağlanır. Bu alt yapıya sizlerinde birikimleri eklenerek, kendisini yenilemesi sağlanır.
 • Levy – Jennings grafikleri
 • Tüp / Arşiv İşlemleri
 • Farklı örnekler çalışlan testlerde örnek seçimi
 • Renklerle işlerin durumunun ayrımı
 • Rapor eki olarak, istek yapanların görmesi için, orijinal raporlar dosya / resim olarak eklenebilir.
 • Çalışma sırasında çekilen fotoğraflar rapor eki olarak daha sonrası için saklanabilir ve takibi yapılabilir.
 • Patolojik veya mikrobiyolojik incelemeler sırasında çekilen resimler, orijinal raporlarda raporlanabilir.

Röntgen / Radyoloji İşlemleri

 • Bekleyen, Hizmeti verilmiş, henüz raporu çıkmamış hizmetlerin takibi
 • Detaylı istendiği kadar rapor şablonu oluşturma ve bu şablonlarla rapor basma imkanı

Eczane / Depo

 • İstenen sayıda ana ve tali depo tanımlanabilir ve Ana Depo ve Tali Depo bazında Asgari stokları belirlenebilir
 • İlaçlar tek tek veya kutu olarak (herhangi çevrim yapmadan ) kullanılabilir.
 • Yeniden Kullanılabilen (Reuse) malzemelerin takibi yapılabilir
 • Asgari stok altına düşmüş ilaç/malzemelerin takibi
 • İstek takibi (Birimlerden yapılmış isteklerin karşılanması)
 • Sayım işlemleri
 • Fiyat kademeleri oluşturma ve bu kademelere göre otomatik fiyat belirleme
 • Tüketim Raporu
 • Barkod basımı ve barkodlu takip
 • Doktorlar reçeteleride sisteme girebilirler.
 • Eczanenin onayından (muadil vb) geçtikten sonra katlara günlük ihtiyaca göre otomatik çıkış yapılabilir.
 • Katlarda Reçete bilgilerine göre iş listeleri oluşur (Doz bilgilerine göre hangi hastaya hangi ilacın verilmesi gerektiği listelenir, bu listeden otomatik olarak hastalara toplu çıkış yapılır).

Ameliyatlar

 • Servislere göre ekiplerin tanımı yapılarak Ameliyatların girişleri kolaylıkla yapılır.
 • Ameliyatta kullanılan malzemeler önceden belirlenerek, ameliyat sonrasında tek hareketle malzemelerin depodan çıkışı yapılır.
 • İşlem girildikten sonra Kurumların cari hesaplarına borçları, Ameliyat ekibinin cari hesaplarınada alacakları/Hakedişleri yansır
 • İstenen sayıda kesi takip edilebilir
 • İstenen şekilde ameliyat paketleri oluşturulur. Paket öncesi yapılan işlemler paket sonrası süzülebilir.
 • Kesi bazında veya genel Ameliyat Raporu
 • Ameliyathane Rezervasyonu
 • Ameliyathaneleri gruplayarak toplu olarak rezervasyon yapma imkanı
 • Ameliyat rezervasyonuyla Doktor randevularının otomatik etkileşimi.

Doktor İşlemleri

 • Doktorlar hastaların daha önceki ziyaretlerini ve yapılan işlemleri görebilir
 • Yaptığı işlemleri  ve anamnez bilgilerini girebilir. Rutin olan bilgileri ise her defasında girmek yerine listeden seçebilir.
 • Doktor isterse isteklerini kendisi buradan kolayca girebilir
 • Reçete işlemleri
 • Hastanın geçmişteki işlemlerini gruplanmış olarak toplu olarak görebilir
 • Çeşitli türlerde (Kabul Tanısı, Ön, Patolojik, Primer, Sekonder, Taburcu, Kesin Tanı) ICD10 tanısı girme imkânı
 • Hastanın gittiği her servis/doktor için ayrı ayrı anamnez bilgisi girme
 • İstenen sayı ve detayda dinamik Muayene Formları tanımlama ve takip imkanı
 • Hastanın istendiği kadar fotoğrafını (Op.öncesi, Op.sonrası vb.) yükleme ve izleme imkanı
 • Ameliyat notları ve yatış takibi

Cari işlemler

 • Hastanede yapılan bütün işlemlerden otomatik olarak gerekli cari hareketler oluşacaktır (Kurumlar için borçlar, doktorların hakedişleri ...)
 • Kurumların ödemeleri geldiği zaman eksterlerden bu bilgiler girilebilir ve böylece ödemesi henüz yapılmamış hastaların bilgisine ulaşılabilir

Muhasebe

 • Tek düzen hesap planı sistemine göre Genel Muhasebe İşlemleri
 • Masraf / Kar - Zarar Merkezleri Gider Dağıtım anahtarları tanımlanıp, raporları alınabilir
 • Hastane programı ile entegre kullanıldığında maliyet analizi yapılabilir
 • İstendiği gibi raporlar tanımlanıp alınabilir (Bilanço, Gelir Gider raporu gibi)

Yönetici Raporları

 • Aile bazında hasılatlar
 • Anlaşmalı Kurumlara göre hasılatlar
 • Doktorların hizmet bazında oluşturdukları hasılat ve performansları
 • Servislerin hasılatları
 • Servislerin dolaylı yarattıkları hasılatlar (Acile gelen diğer bölümlere sevki gibi)
 • Tedavi türüne göre (Ayakta, yatan, acil) hasılatlar
 • Servislere göre maliyet analizi